Pravosuđe

Home / Pravosuđe

ZAKONI I PROVEDBENI PROPISI VEZANI UZ MALOLJETNIKE

 • Zakon o sudovima za mladež („NN“ br. 84/11, 143/12 ,148/13 i 56/15)
 • Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („NN“ br. 153/09 i 133/12)
 • Zakon o prekršajima
 • Pravilnik o radu stručnih suradnika izvanpravne struke na poslovima delinkvencije mladih i kaznenopravne zaštite djece u državnim odvjetništivma i na sudovima („NN“ br. 22/13)
 • Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojne zavode („NN“ br. 84/11 i 22/13)
 • Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera posebne obveze,upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu („NN“ br.141/11)
 • Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku („NN“ br. 57/13)
 • Odluka o osnivanju posebnih zatvorskih jedinica za maloljetnike http://www.mprh.hr/uprava-za-zatvorski-sustav
 • Pravilnik o obrazovanju maloljetnika za vrijeme izvršavanja sankcija (“NN” br. 28/14)
 • Pravilnik o poslovima koje ne smije raditi maloljetnik
 • Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjre obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima („NN“ br. 150/13)

Ostali propisi:

 • Konvencija o pravima djeteta
 • Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava
 • Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja
Kontaktirajte nas

Javit ćemo se u što kračem roku.