RANE RODITELJSKE PORUKE I POREMEĆAJI U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU DJECE I MLADIH

Home / ZA MAME I TATE / RANE RODITELJSKE PORUKE I POREMEĆAJI U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU DJECE I MLADIH

RANE RODITELJSKE PORUKE I POREMEĆAJI U PONAŠANJU I PSIHIČKOM FUNKCIONIRANJU DJECE I MLADIH

Od djeteta do odrasle osobe – potpunog čovjeka
Koliko se puta rađa čovjek? Kako to objasniti?! Je li biološkim rođenjem stvoren gotov čovjek? Koje je uloga roditelja u tome? Što je to roditeljstvo?Tko priprema roditelje za roditeljstvo?!

RIZICI

GENETSKI – nasljedne osobine, bolesti, malformacije…
RAZVOJNI – zastoji, fiksacije u fazama, psihoseksualnog razvoja, rizični čimbenici…
OBITELJSKI – zadovoljavanje potreba, odnosi, komunikacija u obitelji, ozračje
DRUŠTVENI – škola, vršnjaci, ulica, okupljališta…pa do katastrofa/prirodnih, čovjekovim djelovanjem izazvanih/.

 

RODITELJSKI ODGOJNI STILOVI

Maccoby i Martin (1983.) razlikuju slijedeće roditeljske odgojne stilove:

 1. autoritaran (autokratski),
 2. autoritativan (demokratski – dosljedan),
 3. permisivan (prepopustljiv),
 4. zanemarujući (zapuštajući).

 

AUTORITARNI STIL

Autoritaran (autokratski, kruti – strog) odgojni roditeljski stil karakterizira:

 • pred dijete stavljaju visoka očekivanja,
 • strogo ga nadziru,
 • nedovoljno ljubavi, topline i potpore.

Djeca iz autoritarnih obitelji imaju:

 • vrlo nisku razinu samopoštovanja,
 • manjka im samopouzdanja,
 • često imaju negativnu sliku o sebi,
 • povlače se pa lako završavaju na margini.

Autoritativan (demokratski-dosljedan) stil karakterizira ga:

 • veliki zahtjevi roditelja,
 • postavljanje granica,
 • provođenje nadzora,
 • puno ljubavi, topline, potpore.

Autoritativan (demokratski-dosljedan) stil rezultira time da su:

 • djeca sigurna, samosvjesna, uspješna,
 • dobro prilagođena, empatična,
 • postavljaju si realne ciljeve.

 

PERMISIVNI STIL

Permisivni (prepopustljiv) stil odgoja karakterizira:

 • niski zahtjevi
 • slaba kontrola
 • puno topline i potpore
 • nemaju jasne ciljeve (Shapiro, 1997.)

Ti nedostatci onemogućavaju djecu:

 • da shvate što je za njih dobro, a što ne
 • što je poželjno u ponašanju
 • što u postavljanju životnih ciljeva i
 • za što se u životu vrijedi potruditi

 

ZANEMARUJUĆI ODGOJNI STIL

Zanemarujću (zapuštajući) roditeljski odgojni stil obilježavaju:

 • mali zahtjevi na dijete,
 • nedostatak interesa za dijete
 • nedostatak nadzora,
 • nedostatak ljubavi i potpore.

Djeca izložena ovom “stilu” pokazuju:

 • nestabilnost
 • neprihvaćanje pravila,
 • neprihvatljive oblike ponašanja,
 • uzimanje psihoaktivnih sredstava…

 

STRUKTURA
MAJKE I OČEVI – daju više strukture kada:

 • djeca imaju: više samopouzdanja,
 • više govore o sebi,
 • majčini intr. ciljevi izraženiji,
 • viša očekivanja (škola, slobodno vrijeme),
 • sukobi oko odgoja među roditeljima reducirani.
  (N. Pećnik i A. Tokić)

 

RODITELJSKE PORUKE PRIHVAĆANJA – ODBIJANJA I SAMOPOŠTOVANJE DJECE


1. Majčino prihvaćanje i        r = 0,352
samopoštovanje djeteta        p = 0,01
2. Očevo prihvaćanje i           r = 0,445
samopoštovanje djeteta        p = 0,01
3. Majčino odbijanje i            r = – 0,274
samopoštovanje djeteta        p = 0,01
4. Očevo odbijanje i               r = – 0,406
samopoštovanje djeteta        p = 0,01

PORUKE – MAJKE
Majčine poruke ljub. i potvrđiv.    r = 0,200
prkos i suprotstav. djeteta              p = 0,01

Majčine poruke ljub. i potvrđ.        r =  0,290
osjećaj nesret. i depres. djeteta      p = 0,01

OČEVE PORUKE
Poruke ljub. i potvrđ.                       r =  0,276
prkos i suprotstav. djeteta              p = 0,01

Poruke osnaž. i potic.  i                   r = – 0,306
prkos. i suprotstavlj. djeteta          p = 0,01

MAJČINE PORUKE
Poruke emocionalnog i fizič.          r = 0,288
Kažnjavanje/nasilja i neuroticiz.   p = 0,01
Poruke emocionalnog i fizič.          r =  0,396
Kažnj./nasilje i psihoticizam          p = 0,01
Poruke ljubavi i potvrđivanja        r = 0,270
i psihoticizam djeteta                      p =   0,01

OČEVE PORUKE
Poruke osnaživanja                        r = 0,179
i poticanja i psihoticizam              p = 0,01

Poruke emocionalnog i fizič.              r =  0,238
kažnjavanja/nasilja i neuroticizam   p =  0,01

Poruke emocionalnog i fizič.              r =  0,397
Kažnjavanja/nasilje i psihoticizam   p = 0,01

Poruke ljubavi i potvrđivanja            r = 0,216
i psihoticizam                                       p = 0,01

MOGUĆNOSTI: ŠKOLE, STRUKE

 • PREPOZNAVANJE  DJETETA  U  RIZIKU
 • PROCJENA  STANJA, RIZIKA  I  MOGUĆNOSTI
 • PROGRAM  POMOĆI  DJETETU – DJECI:
  – individualno pristupanje djetetu,
  – cjeloviti individualni program s ciljevima i
  metodama pomoći i evaluacije, PSP
  – Škole za roditelje,
  MKSS – djeca i roditelji.

 

CZSS U SUSTAVU PREVENCIJE

Organizacija lokalnih zajednica

 • stvaranje mreže institucija,
 • uključivanje svih resursa zajednice,
 • programi unapređenja kvalitete života.

Priprava za brak, roditeljstvo i obiteljski život

Programi prevencije PUP djece i mladih – MKSS

Savjetovališta u:

 • vrtićima
 • školama (OŠ; SŠ…)
 • četvrtima
Recent Posts
Kontaktirajte nas

Javit ćemo se u što kračem roku.