Školstvo

Home / Školstvo

ZAKONI I PRAVILNICI O ŠKOLSTVU

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” 132/15)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (63/08)
 • Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (“NN” 94/15)
 • Pravilnik o polaganju državne mature (01/13)
 • Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (“NN” 67/14)
 • Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (“NN” 24/15)
 • Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” 92/10)
 • Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (73/10)
 • Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2004)
 • Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011)
 • Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja (Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova, 2012)
 • Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (107/14)
 • Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (2014)
Kontaktirajte nas

Javit ćemo se u što kračem roku.