Suicidalno ponašanje

Home / ZA MAME I TATE / Suicidalno ponašanje

Suicidalno ponašanje

DEFINIRANJE I ČINJENICE

SUICID ili SAMOUBOJSTVO je oduzimanje ili pokušaj oduzimanja vlastitog života. Suicid je 12 puta češći ako je u kombinaciji s depresijom ili ovisnostima. 75% osoba imalo je simptome psihotičnih poremećaja
PROSJEČNA STOPA SAMOUBOJSTAVA NA 100 000 STANOVNIKA:

 • EUROPA – 13,44
 • HRVATSKA – 14,96

RIZIČNI ČIMBENICI

 • Gubitak bliske osobe
 • Nedavno samoubojstvo u obitelji ili okolini
 • Izloženost nasilju
 • Loše funkcioniranje u obitelji
 • Zloupotreba droga i/ili alkohola
 • Prekid ljubavne veze
 • Strah od ili stvarna neželjena trudnoća
 • Sklonost samoozljeđivanju
 • Veliko razočaranje ili osramoćenost
 • Selidba prijatelja
 • Pritisak odraslih da se bude jak /uspješan/ sposoban

ZNAKOVI UPOZORENJA

 • Depresivni simptomi
 • Prethodni pokušaji
 • Samoozljeđivanje, izlaganje nepotrebnim rizicima
 • Bijeg od kuće
 • Poklanjanje omiljenih stvari
 • Dovođenje u red svih svojih stvari i aktivnosti
 • Posjećivanje ili pozivanje dragih osoba više nego inače
 • Gubljenje interesa za vlastiti izgled
 • Popuštanje u školskom uspjehu
 • Neobično ometajuće ponašanje
 • Poruke poput: “ništa više nije važno”, “ništa ne valjam”, “neću vam još dugo biti problem”
 • Izražen sukob s autoritetima
 • Gubitak interesa za drage predmete
 • Tema smrti i umiranja provlači se kroz pisane i/ili umjetničke radove
 • Teško toleriranje kritika i pohvala
suicidno-ponasanje

ZABLUDE

 • Kada netko govori da će se ubiti obično to ne učini.
 • Razgovor o samoubojstvu je opasan i potiče na njegovo izvršenje.
 • Ako osoba želi učiniti samoubojstvo, nemoguće ju je spriječiti.
 • Svako samoubojstvo se može spriječiti.
 • Kada se osoba koja je pokušala ili planirala suicid počne osjećati malo bolje rizik od pokušaja je prošao.
 • Samoubojstvo se događa bez upozorenja.
 • Mlade osobe se za samoubojstvo odlučuju impulzivno.

ČINJENICE

 • Prijetnje samoubojstvom  treba uvijek shvatiti ozbiljno. Ako osoba time privlači pažnju to znači da joj je pažnja potrebna.
 • Razgovor o samoubojstvu pokazuje da shvaćate ozbiljnost situacije i brinete o toj osobi.
 • Osoba želi prekinuti patnju. Ako dobije pomoć da prebrodi krizu većina odustane od samoubojstva.
 • Ponekad ne postoji način da se spriječi samoubojstvo.
 • Većina samoubojstava dogodi se upravo u tom razdoblju jer osoba koja je bila potpuno utučena i bez snage za provođenje “ideje u djelo” sada dobiva snagu.
 • Većina osoba daje puno znakova.
 • Većina osoba duže vrijeme prije čina razmišlja o samoubojstvu.

AKTIVNOSTI U ŠKOLI

 • Detektiranje djece od strane stručne službe u OŠ koja odrastaju u visokorizičnim obiteljskim uvjetima
 • Stvaranje EMOCIONALNO POZITIVNE, OTVORENE KLIME U ŠKOLI za djecu s rizikom odrastanja, imenovanje osobe od povjerenja, prihvaćanje djece
 • davanje socijalne i emocionalne podrške djeci i roditeljima
 • iniciranje uključivanja visokorizične djece u
  preventivne programe (Male kreativne socijalizacijske skupine)
 • izricanje mjera obiteljsko pravne zaštite (CZSS) – nadzor nad izvršenjem roditeljske skrbi roditeljima kod kojih je evidentiran nedostatan angažman i zanemarivanje (nedolazak u školu, neredovito odvođenje djeteta na liječnički pregled, terapiju)
 • INSTITUCIONALNA POVEZANOST
  BOLJA i BRŽA povezanost škola i psihijatara (telefonski kontakt, kraća lista čekanja, održati zajedničke sastanke)

OGRANIČENJA

Zbog nepostojanja drugih oblika odgojno obrazovne podrške u Međimurju osim redovne škole za učenike s teškoćama u razvoju (nepostojanje razreda pri OŠ za učenike s teškoćama u razvoju prema čl. 7 i čl.10 Pravilnika o osnovno školskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju) i nedovoljne brige zajednice, UPRAVO IZ TE KATEGORIJE ČESTO SE REGRUTIRAJU DJECA S NARUŠENIM MENTALNIM ZDRAVLJEM.

U Međimurskoj županiji postoje djeca s rješenjem iz navedenog Pravilnika ali nastavu prolaze u razredima gdje im obrazovni sadržaji nisu prilagođeni sposobnostima što ih dodatno frustrira te su često etiketirani kao djeca s poremećajem u ponašanju.

NUŽNO iniciranje sastanaka s Uredom za obrazovanje, kulturu i sport Međimurske županije.

PREPORUKE I MJERE ZA POBOLJŠANJE ZAŠTITE MENTALNOG ZDRAVLJA U ZAJEDNICI

 • PROVODITI RANE KAMPANJE O VAŽNOSTI PREPOZNAVANJA RAZVOJA POREMEĆAJA U PONAŠANJU- vrtić, škola
 • ORGANIZIRATI SKUPINE SAMOPOMOĆI – volonteri, vršnjačka pomoć (osnovne i srednje škole- pružanje pomoći u učenju)
 • POTICATI RAD UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA
 • ULAGANJE U LJUDSKE RESURSE I OBRAZOVANJE- edukacija, supervizija
 • STAVITI NAGLASAK NA RAZVOJ I UNAPREĐENJE SOCIO – ZDRAVSTVENIH UVJETA ŽIVOTA U ZAJEDNICI- djeci i mladima pomoći u organiziranju i razvijanju interesa za društveno vrijedne ciljeve
 • POTICATI LOKALNE ZAJEDNICE NA PRUŽANJE RANE PODRŠKE DJECI U RAZVOJNIM RIZICIMA
 • PROMOVIRATI RAZVOJ UDOMITELJSTVA- specijaliziranog- djeca žrtve zlostavljanja, obiteljskog nasilja, djeca s evidentiranim oblicima poremećaja u ponašanju
 • IZRADA LOKALNIH STRATEGIJA PROMOCIJE ZDRAVLJA I PREVENCIJE
 • RAZVIJATI USLUGE / savjetovanje, prihvat, praćenje / za djecu i mlade koji izlaze iz sustava socijalne skrbi / dječji domovi, odgojne ustanove, udomiteljske obitelji/
 • USTROJITI CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE – psihijatar, psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog – usluga dostupna korisniku BRZO, BEZ UPUTNICE, vodi se računa o troškovima, destigmatizacija korisnika, humaniji pristup/- Financiranje iz EU fondova- pisanje projekata
Recent Posts
Kontaktirajte nas

Javit ćemo se u što kračem roku.