Završila provedba projekta „Podrška u integraciji“

Home / Aktivnosti / Završila provedba projekta „Podrška u integraciji“

26.01.2018., završnom konferencijom održanoj u prostorijama Centra za socijalnu skrb Čakovec, obilježen je završetak projekta „Podrška u integraciji“.

Cilj konferencije bio je predstaviti i prodiskutirati rezultate projekta, provedbu aktivnosti projekta te korake koje treba poduzeti kako bi pozitivni ishodi bili održivi i u budućnosti. Okupljanje je ujedno predstavljalo dodatnu priliku za povezivanje institucija međusobno, a i korisnika projekta s institucijama jer su konferenciji prisustvovali i djelatnici Odgojnog zavoda u Turopolju i roditelji čija se djeca nalaze u Turopolju.

Tijekom trajanja projekta u glavnim aktivnostima projekta, grupnim podrškama, sudjelovalo je ukupno 15 mladih počinitelja kaznenih djela iz Odgojnog zavoda u Turopolju, muškog spola i u dobi od 16. – 21. godine, dok je u edukaciji roditelja sudjelovalo ukupno 20 očeva i majki. Na edukaciju su ponekad dolazili samo otac ili majka, ponekad oba roditelja.

Zaključno se može reći da su radionice bile uspješne te da su mladim počiniteljima kaznenih djela pomogle u stjecanju pozitivne slike o njima samima te im dale nadu u bolju budućnost. Također osvijestili su svoje pogreške, što ih očekuje i što se od njih očekuje po povratku u lokalnu zajednicu (stav lokalne zajednice, izazov vraćanju lošim navikama, samodisciplina i održavanje radnih navika i sl.) te su, kako su sami istaknuli, naučili na koje načine doći do zaposlenja, kako se prezentirati, koja su njihova prava i obveze kao radnika i sl. što su smatrali vrlo pozitivnim i korisnim.

I kod roditelja radionice su dovele do povoljnih učinaka, osjećaja zadovoljstva i podizanja samopouzdanja, a i do podizanja razine postojećih roditeljskih vještina i usvajanja novih koje će koristiti u svakodnevnom životu. Roditelji su sami naveli da su naučili o nenasilnoj komunikaciji i adekvatnim postupcima discipliniranja djeteta, dobili uvid u negativne posljedice nasilne komunikacije i neadekvatnih postupaka prema djetetu. Radionice su stvorile grupu za učenje i međusobnu podršku. Osjećaj bespomoćnosti i krivnje pretvorio se u svijest o neadekvatnim postupcima koje je potrebno mijenjati. Uz to, pružanje informacija roditeljima o tijeku izdržavanja kazne bila je roditeljima spona sa njihovim djetetom i poticaj na promjenu vlastitih obrazaca ponašanja.

Mladim počiniteljima kaznenih djela potrebno je pružati kontinuiranu podršku i po izlasku iz Odgojnog zavoda s ciljem utjecaja na smanjenje rizika od recidivizma i pružanja pomoći u rješavanju svakodnevnih problema s kojima bi se mogli susresti. Pošto za vrijeme trajanja projekta nijedan korisnik projekta nije izašao iz Odgojnog zavoda, planira se nastavak njihovog praćenja, savjetovanja i pružanja podrške putem Centra za socijalnu skrb Čakovec i preko članova Udruge, a pogotovo u vidu povezivanja korisnika s mogućim poslodavcima.

Želimo im svima uspješan povratak u lokalnu zajednicu i uključivanje na tržište rada!

Recent Posts
Kontaktirajte nas

Javit ćemo se u što kračem roku.